STRUKTUR PENGURUS
PONDOK PESANTREN SIROJUL MUNIR

Pimpinan/Pengasuh : KH. Drs. Saifuddin Siroj
Wakil Pengasuh : Drs. Asmawi Ibnu Siroj

Tata Usaha : Bahruddin S. S.Sos
Wakil TU : Drs. Syamsuddin Siroj.

Bendahara Umum : Sofyan Siroj
Bendahara I : Hasnah, S.Pd.I
Bendaraha II : M. Jamat, S.Pd.I

A. Dep. Pendidikan dan Pengajaran :
1. Drs. Asmawi Ibnu Siroj
2. Drs. Syamsuddin Siroj
3. Sofyan Siroj

B. Dep. Olahraga dan seni :
1. Mf. Badrun Siroj
2. Gufron Hadi, S.Pd.I
3. Siti Masfufah

C. Dep. Perlengkapan :
1. M. Sarim Maulana, S.Pd.I
2. Sahid Sanusi, S.Pd.I
3. Manarul Hidayah

D. Dep. Humas :
1. Uci Muslihuddin
2. Rukman el Hakim
3. Saidah Rukayah, S.Ag

E. Dep. Disiplin :
1. Mf. Badrun Siroj
2. M. Dzul Azmi
3. Hadrian

F. Dep. Ekonomi :
1. Saiful wahyudin, S.Sos
2. M. Jamat, S.Pd.I